De medezeggenschapsraad van Het Schateiland

De medezeggenschapsraad van Het Schateiland

Treasure Comments Off

De MR bestaat uit een groep ouders en leerkrachten die meedenkt over het beleid. Dat kunnen grote dingen en kleine dingen zijn. Om een voorbeeld van een groot onderwerp te noemen: de fusie die uiteindelijk tot Het Schateiland heeft geleid. Een veel kleiner onderwerp is bijvoorbeeld de aanpassing van de schooltijden. Beide onderwerpen raken de school, de kinderen, de leerkrachten en de ouders en dus is het goed dat ouders en leerkrachten hierover meedenken.

Als u iets wilt weten over de MR of over een actueel onderwerp, spreek dan gerust één van de leden van de MR aan.

Achtergrondinformatie

Er is ontzettend veel informatie te vinden over medezeggenschap in het (basis)onderwijs. Een goed startpunt is te vinden op de site van het ministerie van OC&W.

Over sommige onderwerpen kan de MR advies geven en andere onderwerpen behoeven de instemming van de MR. Wie meer wil weten over de wettelijke regeling kan de Wet medezeggenschap Onderwijs (WMO) er eens op naslaan. Die is te vinden op wetten.overheid.nl

Voor de MR van Het Schateiland ligt één en ander vast in het MR Reglement.

Author

Back to Top