Actueel

Actueel

MR Comments Off

Actuele MR info

(2 september 2006)

De MR heeft deze week voor de eerste keer dit jaar vergaderd. Op de agenda stond ook de kwaliteit van het zorgplan van onze school. Tijdens één van de laatste vergaderingen van vorig jaar hebben we als MR hierover met een aantal ouders gesproken. Aanleiding was dat deze ouders een aantal minder sterke punten in het zorgplan wilden bespreken.
De directie heeft toegezegd met een actieplan te komen om de zorg voor leerlingen die extra behoeften hebben, nog beter te kunnen waarborgen.
Er is inmiddels gewerkt aan dit actieplan en het zal binnenkort beschikbaar komen. De MR blijft uiteraard de vinger aan de pols houden.

Lump sum

(26 februari 2006)

Als voorbereiding op de invoering van de lump sum financiering is de directie bezig met het opstellen van een (proef)begroting. Dit is alles behalve een eenvoudige klus. Het is wel belangrijk om dit goed in de vingers te hebben omdat straks de financiële gezondheid van de school een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief hoog onderwijs zal zijn. De MR kijkt en denkt mee in dit proces.

Met de invoering van nieuwe MR reglementen (t.g.v. de verzelfstandiging van het bestuur) zullen er geen schokkende dingen gaan veranderen.

Wat wel gaat veranderen is de samenstelling van de MR. Binnenkort zijn er verkiezingen zodat we ook volgend jaar weer een MR op volle sterkte zullen hebben.

Overlast

(22 september 2005)

Naar aanleiding van de toenemende overlast rond (en soms ook in) de Oosthoeflocatie heeft de MR een brief gestuurd naar de Goudse burgemeester, wethouders en fractievoorzitters.

De brief is aangekomen. Dat valt niet alleen op te maken uit de ontvangstbevestiging, maar ook uit uitgebeide aandacht op de kabelkrant en in de Groene Hart versie van het AD.

Nu is het wachten op (re)actie.

Lees hier de brief.

Lees hier het artikel in het AD.

Verzelfstandiging

(28 augustus 2005)

Het openbaar basisonderwijs in Gouda viel tot voor kort onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De wethouder van onderwijs was de baas van de directie van Het Schateiland en van alle andere openbare (basis)scholen. pokerdex

Inmiddels is er een stichting die deze verantwoordelijkheid heeft overgenomen. In plaats van een wethouder hebben we een algemeen directeur (per 1 oktober) en in plaats van een afdeling met ambtenaren is er een ondersteuningsbureau. Dit lijkt voor alle partijen voordelen te kunnen bieden.

Het voordeel voor de gemeente is dat de wethouder niet langer twee petten op heeft. In de voorheen was de gemeente verantwoordelijk voor de politieke besluitvorming en tegelijkertijd voor de uitvoering. Dat was soms verwarrend.
Stel dat het politiek noodzakelijk was om een bezuiniging in het onderwijs door te voeren. De wethouder sneed zichzelf dan in de vingers omdat hij/zij een andere verantwoordelijkheid (het verzorgen van goed openbaar onderwijs) niet goed kon nakomen.

Het voordeel van de verzelfstandiging voor de openbare basisscholen is dat de stichting veel daadkrachtiger, sneller en flexibeler kan werken. De algemeen directeur hoeft niet te wachten op de eerstvolgende raadsvergadering om een beslissing te kunnen nemen en er zijn ook geen politieke partijen met ieder een eigen belang om rekening mee te houden.

Uiteraard zijn er ook “nadelen”. Zo wordt met de verzelfstandiging meteen een kostenreductie doorgevoerd. De nieuwe stichting moet het met minder mensen gaan doen dan er nu bij de gemeente werken ter ondersteuning van het openbaar onderwijs. Een ander nadeel is dat de algemeen directeur erg veel macht heeft en het dus erg belangrijk is om de juiste persoon op die positie te hebben.

Om de zaak wat complexer te maken, is deze verzelfstandiging niet iets voor alleen Gouda, maar doen ook de openbare basisscholen van Bodegraven, Waddinxveen en Reeuwijk mee. In die zin is de verzelfstandiging meteen ook een soort fusie. Op school zullen we weinig tot niks merken van die verzelfstandiging: het is een administratieve/organisatorische wijziging. Heel anders dus dan bijvoorbeeld de fusie die tot de huidige school Het Schateiland heeft geleid.
Alle huidige medezeggenschapsraden (van de betrokken scholen) waren bij dit proces betrokken en tegelijk met de nieuwe stichting zal een nieuwe gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden opgericht. Samen zullen zij aan het beleid van de nieuwe stichting gaan werken.

Lump sum

(28 augustus 2005)

Vanaf 2006 krijgen de scholen het budget voor het hele jaar in één keer. De school moet dan zelf bepalen hoe zij het geld willen besteden, bijvoorbeeld: iets meer uitgeven aan leerkrachten en dan maar minder onderhoud aan het gebouw plegen, of extra investeren in speelmaterialen voor de onderbouw en dan nog maar even geen nieuwe computers aanschaffen. Dat soort overwegingen.
Momenteel krijgt de school “verschillende soorten” geld dat bestemd is voor bepaalde doeleinden: geld voor leermiddelen mag niet uitgegeven worden aan een extra onderwijsassistent, bijvoorbeeld.
De invoering is dus pas volgend schooljaar, maar zowel de directie als de MR is zich hierop aan het voorbereiden. De MR zal zich na de invoering van de lump sum meer gaan bezighouden met de financiële aspecten van het draaiend houden van een school.

Author

Back to Top